Để cảm ơn sự đồng hành, thông cảm và ủng hộ của Quý Khách hàng đối với những nỗ lực của chúng tôi trong thời gian khó khăn vừa qua đồng thời khắc phục phần nào những tổn thất, VNDIRECT chân thành tri ân các Nhà đầu tư sở hữu tài khoản đầu tư và giao dịch chứng khoán tại VNDIRECT với các chính sách ưu đãi trong Quý II/2024 như sau:

Chính sách đối với sản phẩm dịch vụ Giao dịch chứng khoán tháng 04/2024

1. Miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở trong tháng 04/2024
 -  Đối tượng áp dụng: Toàn bộ Khách hàng hiện hữu và Khách hàng mở mới.
 -  (Không bao gồm phí trả các Sở Giao dịch chứng khoán và Thuế.)

2. Miễn toàn bộ lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ từ ngày 25/03 đến ngày hệ thống giao dịch trở lại
 -  Đối tượng áp dụng: Toàn bộ Khách hàng có dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ.

3. Miễn lãi nợ thấu chi và phí quản lý vị thế qua đêm với giao dịch chứng khoán Phái sinh từ ngày 25/03 đến ngày hệ thống giao dịch trở lại
 -  Đối tượng áp dụng: Toàn bộ Khách hàng phát sinh nợ thấu chi hoặc có vị thế qua đêm.

4. Áp dụng lãi suất cho vay GDKQ 9,3% trong tháng 04/2024
 -  Đối tượng áp dụng: Các khách hàng có dư nợ giao dịch ký quỹ tại một ngày bất kỳ trong tháng 04/2024
 -  Phạm vi áp dụng: Toàn bộ dư nợ cũ và mới trong tháng 04/2024.

Chính sách đối với sản phẩm Trái phiếu trong tháng 04/2024

1. Gia hạn các giao dịch trả lại và giữ nguyên lãi suất được hưởng
 -  Đối tượng áp dụng:
   o Khách hàng nắm giữ trái phiếu riêng lẻ thuộc danh mục DBond có Ngày Trả Lại theo hợp đồng từ 25/03/2024.
   o Khách hàng nắm giữ trái phiếu niêm yết thuộc danh mục DBond có Ngày Trả Lại theo hợp đồng từ 26/03/2024.
· Nguyên tắc áp dụng:
   o Thay đổi Ngày Trả Lại theo hợp đồng DBond thành Ngày Trả Lại Điều Chỉnh (là ngày Sản phẩm Dbond giao dịch trở lại).
   o Khách hàng được giữ nguyên lãi suất theo hợp đồng DBond đến Ngày Trả Lại Điều Chỉnh.

2. Áp dụng mức tặng lãi suất tối đa 0,7% cho tất cả các kỳ hạn đối với Khách hàng có phát sinh giao dịch sản phẩm DBond
 -  Đối tượng áp dụng: Tất cả các Khách hàng có giao dịch mua sản phẩm DBond trong tháng 04/2024.
 -  Mức tặng lãi suất cụ thể:
   o Tặng 0,7% cho các giao dịch mua Trái phiếu thuộc danh mục Trái phiếu Doanh nghiệp (DBond Corp).
   o Tặng 0,3% cho các giao dịch mua Trái phiếu thuộc danh mục Trái phiếu Định chế tài chính (DBond FI).

Các chính sách thuộc chương trình tri ân khách hàng tháng 04 nêu trên sẽ có hiệu lực khi các sản phẩm dịch vụ được giao dịch trở lại.
Các chính sách của tháng 05 và tháng 06 sẽ được cập nhật đến Quý Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Kính gửi Quý Khách hàng,

Thư của Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương